Nieuw Eeckelenbergh

De 17 nieuwe woningen voor Stadlander worden gesitueerd op het perceel, dat aan de lange zijde gelegen is aan de Ram van Hagendoornstraat. Deze straat is vernoemd naar een invloedrijke inwoner van Steenbergen, Francois de Ram.  Op 9 januari 1639 werd hij benoemd tot gouverneur en commandeur te Steenbergen. Hij kreeg zelfs een eigen compagnie van het Staatse leger.

Het ging deze Francois voor de wind, want rond 1649 bezat hij huizen in de Damstraat (huidige Kaaistraat), de Berenstraat en de Vissersstraat. Ook kocht hij in december 1650 het landgoed Eeckelenbergh in het Oudland te Steenbergen, ten zuidwesten van de Welberg, tussen Steenbergen en Moerstraten. Op dit landgoed Eeckelenbergh liet hij een prachtig huis bouwen. In de periode 1651 t/m 1665 breidde hij met regelmaat zijn  bezit rond het landgoed uit.

Dat hij een sociaal bewogen mens was, bewijst het legaat wat hij voor een bedrag van 250,00 florijnen legateerde aan de huisarmen van Steenbergen. Een roemrijke inwoner van Steenbergen dus, die bijgedragen heeft aan de bescherming, maar zeker ook aan de historische ontwikkeling van zijn stad.

Met de naam Nieuw Eeckelenbergh memoreren wij Francois met een nieuw soort van landgoed, gelegen aan de straat die naar hem is vernoemd.

 

Geef een reactie